Agneta Järnankar

GRAFIK & MÅLERI

Bilder och bildskapande har alltid varit viktigt för mig, men från 1996 då jag började på Wiks Folkhögskola tog det fart. Grafik är för närvarande mitt främsta uttrycksmedel, men det utesluter inte teckning och måleri. Arbetar gärna figurativt men det abstrakta ligger nära. Oavsett vilket; jag vill undersöka hur linjer, ytor och färger fungerar i bilden; jag ser en utmaning i att hitta det enkla, att skapa helhet och balans i mångfalden, och samtidigt bibehålla moment av spänning.

Naturen är en outsinlig källa till inspiration, men jag intresserar mig också för människor, stämningslägen och hur vi förhåller oss till varandra.

UTBILDNINGAR

1996-2021 sommar- och helgkurser på Wiks Folkhögskola i Uppland; teckning, måleri och grafik. Grafik från 2008.

1997 Fil kand/kulturvetare med bla konstvetenskap, Uppsala Universitet.

1998 Visuell kommunikation, Konstfack. 

UTSTÄLLNINGAR

2022 Vintersalongen, Katrineholm
2015, 2016 grafik och måleri, Ljushallen i Sveg.
2015 grafik, Bageri Brantingstorg, Uppsala

ÖVRIGT

Medlem i Konststudieklubben i Katrineholm

Medlem i Örebro läns grafikgrupp, ÖLG

Bildskapandet har fått ta stor plats i mitt yrkesverksamma liv som lärare i både förskola och grundskola. Det jag ville var att gynna barnens arbete med bilder och att det skulle grundas på undersökande hållning.

Är hängiven självlärd fotograf; jag bär ständigt med mig kameran, var helst jag rör mig.