Ann-Marie Flodell

Vasavägen 31 64137 Katrineholm

AKVARELLMÅLERI

Startade på en akvarellkurs på ABF 2004 och har sedan dess gått kurser hos akvarellmålare  med olika tekniker och uttryckssätt.

Målar mina upplevelser från naturen och oftast är motiven hämtade från minnet och känslan av mina skogspromenader.

Akvarell är för mig en arbetskamrat som inte alltid är så lätt att samarbeta med, det blir många kompromisser under resans gång men jag tycker akvarellens färger är fantastiska med sin genomskinlighet och sitt egna sätt att reagera med vatten.

Akvarellkurser

Håkan Lager, Koloristiskt måleri
Lars Eje Larsson, Valörmålning
Åsa Ceder, Experimentell akvarell                                             
Carina Köster, Förenklat måleri
Johan Ramberg, Bildkomposition
Stina Dalmalm, Naturmåleri
Lena Lavén, Pigmentets egenskaper